Priser

priser1
Priser pr. 1. januar 2018: (Ret til ændringer forbeholdes)

Landsbycentret
Fester og aftenarrangementer: 55,- pr. person
Frokost/brunch arrangementer: 45,- pr. person
Korte arrangementer med kaffe: 35,- pr. person
Min. pris pr. udlejning: 2.000,-
Max. pris pr. udlejning: 6.600,-
Forbrugsudgifter: 250,-

Der er mulighed for at leje/bestille følgende:

  • projektor
  • musikanlæg
  • duge
  • bar
  • sort bagtæppe til koncertarrangementer
  • scenegulv til musik
  • stativ til æresport (2 m høj og 2,25 m bred)
  • hjerteformet stativ til æresport
  • bordtennis

Der er også mulighed for at leje flagallé gennem byen.

Klubhuset
Fester og aftenarrangementer: 40,- pr. person
Frokost/brunch arrangementer: 30,- pr. person
Korte arrangementer med kaffe: 25,- pr. person
Min. pris pr. udlejning:  
Max. pris pr. udlejning:  
Forbrugsudgifter: 100,-

klubhuset4

For udlejning, kontakt:

Asta Gammelvind
Enebærvej 102, Vind
7500 Holstebro
Mobil 25 43 23 25

E-mail udlejning@landsbycentervind.dk