Priser

priser1
Priser pr. 1. januar 2019: (Ret til ændringer forbeholdes)

Landsbycentret
Fester og aftenarrangementer:
(fra 1. januar 2023:
60,- pr. person
65,- pr. person)
Frokost/brunch arrangementer: 50,- pr. person
Korte arrangementer med kaffe: 40,- pr. person
Min. pris pr. udlejning:
(fra 1. januar 2023:
2.000,-
2.500,-)
Max. pris pr. udlejning: 7.200,-
Forbrugsudgifter: 250,-

Der er mulighed for at leje/bestille følgende:

 • projektor
 • musikanlæg
 • duge
 • bar
 • sort bagtæppe til koncertarrangementer
 • scenegulv til musik
 • stativ til æresport (2 m høj og 2,25 m bred)
 • hjerteformet stativ til æresport
 • bordtennis
Flagallé:

Der er også mulighed for at leje flagallé gennem byen:

 • i byen (Holstebrovej): 250,-
 • i byen + indfaldsveje: 350,-
Klubhuset
Fester og aftenarrangementer: 45,- pr. person
Frokost/brunch arrangementer: 35,- pr. person
Korte arrangementer med kaffe: 30,- pr. person
(Fra 1. januar 2023: Min. pris pr. udlejning: 400,-)
Forbrugsudgifter: 100,-

klubhuset4

For udlejning, kontakt:

Asta Gammelvind
Enebærvej 102, Vind
7500 Holstebro
Mobil 25 43 23 25

E-mail udlejning@landsbycentervind.dk